DE LOGISCHE LINK VAN A NAAR B

INDUSTRIEWIJZER NEDERLAND

Routering, routesystemen, bewegwijzering, vluchtplannen, vluchtroutes en industriewijzers

Bewegwijzering

Duidelijkheid is onmisbaar voor elk bedrijf en begint buiten al, waar te parkeren, waar is de entree, waar is het goederenmagazijn! Bij binnenkomst, waar te melden, waar zit welk bedrijf, waar zit welke persoon of afdeling. Industriewijzer Nederland heeft de afgelopen jaren plannen ontwikkeld voor restaurants, hotels, gemeenten, bedrijven en scholen en bedrijventerreinen.

Bewegwijzering omvat de vorm, de inhoud en de locatie van wegwijzers ten behoeve van traffic / verkeer, binnen- of buitenshuis. Er zijn verschillende soorten wegwijzers:

gestandaardiseerde wegwijzers (voor het wegverkeer)

wegwijzers binnen een gemeente, bijvoorbeeld voor de bewegwijzering van bezienswaardigheden en straten op bedrijfsterreinen. De kenmerken en het ontwerp kunnen verschillen per gemeente.

wegwijzers in openbare gebouwen, meestal voor voetgangers, zoals op startions etc. Ook hier is geen uniformiteit, elk bedrijf of organisatie kan een bepaalde bewegwijzering kiezen.

Mogelijkheden voor bewegwijzering zijn onder andere:

  • Wandsets
  • Hangsets
  • Deurhouders
  • Reclamezuilen

Wij beschikken daarnaast over een groot assortiment modellen passend bij elke huisstijl.

Voor alle duidelijkheid
Duidelijkheid, leesbaarheid en vormgeving staan bij Industriewijzer Nederland voorop! Tevens zorgen wij ervoor dat het ontwerp geheel aansluit bij uw eigen huisstijl of interieur. Bewegwijzering moet natuurlijk opvallen, maar het mag toch wel een onderdeel uitmaken van uw interieur? Het resultaat is verbluffend. Hiermee is Industriewijzer Nederland uniek in Nederland.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar welke is de juiste?
Dit is voor u om te beslissen… Industriewijzer Nederland maakt echter zeker dat u er komt!

Het vluchtrouteplan of vluchtplan

Het vluchtrouteplan is een onderdeel van het Bedrijfshulpverleningsplan (BHV). Tegenwoordig is in elk gebouw, zowel in openbare gebouwen als ook in bedrijfspanden vluchtrouteplannen onmisbaar. Industriewijzer Nederland heeft de afgelopen jaren plannen ontwikkeld voor restaurants, hotels, gemeenten, bedrijven en scholen.

Een calamiteitenplan bestaat uit drie delen:
het ontruimingsplan, het brandweeraanvalsplan en het vluchtrouteplan (dit zijn de plattegronden en niet de geschreven plannen).

Werkwijze
Het ontwikkelen van een plan begint bij een locatiebezoek, waarbij alle belangrijke elementen in kaart worden gebracht:
• in- en uitgangen
• handbrandmelders
• brandblussers
• sirenes
• opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen

Vervolgens wordt het vluchtrouteplan getekend en ontworpen naar aanleiding van gedetailleerde bouwtekeningen en op de betreffende, goed zichtbare plaatsen in het gebouw gehangen.