Huisstijl… corporate identity of alleen maar een logo?

Een huisstijl wordt vaak corporate identity genoemd. In die definitie gaat het over de stijl van het huis, en dat gaat verder dan puur visuele zaken. Het gaat ook over communicatie en over het gedrag van de organisatie en haar medewerkers. Deze 3 elementen (design, communicatie en gedrag) dienen evenveel aandacht te krijgen tijdens een huisstijltraject.

Hampsink•com houdt zich meestal bezig met de visuele identiteit van een organisatie. Het betreft voornamelijk het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit. Hieronder vallen naam, logo, kleur, typografie (lettertype), vormentaal en fotografiestijl. Al deze elementen worden gebruikt in presentaties of op briefpapier, visitekaartjes, offertes, facturen, enveloppen, de website, e-mails, bedrijfskleding etcetera. Dat hier en daar wordt afgeweken van de standaardspelling, bijvoorbeeld bij het hoofdlettergebruik, is een vaak bewuste keuze in naam van de creatieve vrijheid.

Kortom… het logo, met de daarbij behorende attributen, is onmisbaar voor ieder bedrijf. Het is de eerste indruk en is bepalend voor de zaken waarvoor een bedrijf staat.

Hampsink•com is voor bedrijven, adviserend en uitvoerend, een zeer geschikte partner die meedenkt met de opdrachtgever.